Specializujeme se na efektivní a rychlé inkaso pohledávek z obchodního styku (B2B) bez vstupních výdajů pro naše klienty. Naší prací je mimosoudní inkaso Vašich pohledávek, pro soudní řešení Vám rádi zprostředkujeme kontakt.

Naše společnost je byla založena a je provozována fyzickými osobami s bohatými zkušenostmi z různých oblastí podnikání. Díky tomu víme, co je pro Vás důležité.

Ať už máte 1 dlužníka nebo stovky pohledávek, neváhejte a předejte nám je ke zpracování. Víme, jak dostat VAŠE PENÍZE ZPĚT.

Novinky

Uznání dluhu podle NOZ Podstata zajištění spočívá v možnosti věřitele, který se nedočkal plnění od dlužníka, uspokojit svou pohledávku jiným způsobem. http://obcanskyzakonik.justice.cz/

Co je to pohledávka? Pohledávku můžeme definovat jako právo podniku na zaplacení určité peněžní částky. Pohledávky patří jednoznačně mezi aktiva, přičemž pohledávky lze členit na dlouhodobé a krátkodobé podle předpokládané doby splatnosti v době jejich vzniku. Pohledávky nejčastěji vznikají z obchodního styku, tj. vůči odběratelům – za dodávky našich výrobků, zboží či služeb, a to na základě dokladu, který se obvykle nazývá faktura vydaná či faktura odběratelská. www.testyzucetnictvi.cz

Nařízení vlády 180/2013 Sb. Nový způsob výpočtu úroku z prodlení stanoví paušální náhradu související s uplatněním pohledávky ve výši 1.200,- Kč. Tuto náhradu máte možnost automaticky připočítat při tisku penalizační faktury. Paušální náhradu je možno uplatnit pouze v případě, že se jedná o o závazkový vztah mezi podnikateli nebo je-li obsahem vzájemného závazku mezi podnikatelem a veřejným zadavatelem dodat zboží nebo poskytnout službu za úplatu veřejnému zadavateli

Archiv novinek...

Kdo jsme?

Naše společnost byla založena a je provozována fyzickými osobami s bohatými zkušenostmi z různých oblastí podnikání. Díky tomu víme, co je pro Vás důležité.

Více...

Co děláme?

Specializujeme se na efektivní a rychlé inkaso pohledávek z obchodního styku (B2B) bez vstupních výdajů pro naše klienty.

Naší prací je mimosoudní inkaso Vašich pohledávek. V oblasti soudního inkasa spolupracujeme s JUDr. Danou Kučerovou. 

Více...

Jak to funguje?

Uvítáme klienty z celé ČR, kteří nám předají pohledávky z obchodního styku na základě smlouvy. 

Ať už máte 1 dlužníka nebo stovky pohledávek, neváhejte a předejte nám je ke zpracování. Víme, jak dostat VAŠE PENÍZE ZPĚT.

Více...